БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "БРАТЯ ЯНСЕН" - ПЕРНИК

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Даниел Стаменов
Ширина/Дължина 42:36:34.3/23:02:20.5

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009933/2020  134269,491  15.05.2022 11:15:55  1110.427  150(0)  124,585(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009914/2021  134269,491  15.05.2022 11:15:56  1110.280  151(0)  125,415(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009921/2021  134269,491  15.05.2022 11:17:51  1092.955  192(0)  159,468(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG009944/2021  134269,491  15.05.2022 11:17:55  1092.359  194(0)  161,13(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Цалапица 2022 (15.05.2022)  BG05877/2018  134269,491  15.05.2022 11:19:28  1078.756  229(0)  190,199(0)  20(20)  1204(1204)  Клубно(Клубно) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009910/2021  192715,752  22.05.2022 09:50:58  1127.210  39(48)  37,464(24,291)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG69015/2019  192715,752  22.05.2022 09:54:02  1107.352  82(113)  78,77(57,186)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009914/2021  192715,752  22.05.2022 09:54:03  1107.244  84(115)  80,692(58,198)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009945/2021  192715,752  22.05.2022 09:54:04  1107.135  86(117)  82,613(59,211)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009949/2020  192715,752  22.05.2022 09:56:31  1091.769  118(161)  113,353(81,478)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009933/2021  192715,752  22.05.2022 09:59:11  1075.525  178(236)  170,989(119,433)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009944/2021  192715,752  22.05.2022 10:00:47  1066.006  202(274)  194,044(138,664)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009921/2021  192715,752  22.05.2022 10:02:08  1058.105  221(315)  212,296(159,413)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG53049/2020  192715,752  22.05.2022 10:04:23  1045.193  257(370)  246,878(187,247)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG05877/2018  192715,752  22.05.2022 10:04:26  1044.909  258(371)  247,839(187,753)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG06738/2018  192715,752  22.05.2022 10:04:57  1041.988  262(377)  251,681(190,789)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009934/2021  192715,752  22.05.2022 10:05:02  1041.521  264(379)  253,602(191,802)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Чирпан 2022 (22.05.2022)  BG009933/2020  192715,752  22.05.2022 10:05:03  1041.425  265(381)  254,563(192,814)  20(37)  1041(1976)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG009979/2020  252747,905  29.05.2022 09:57:07  1427.011  1(1)  1,661(0,743)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG009948/2020  252747,905  29.05.2022 10:01:38  1391.531  8(17)  13,289(12,63)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG009921/2020  252747,905  29.05.2022 10:02:08  1387.711  9(21)  14,95(15,602)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG16769/2017  252747,905  29.05.2022 10:02:11  1387.330  10(22)  16,611(16,345)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG69015/2019  252747,905  29.05.2022 10:02:16  1386.690  11(23)  18,272(17,088)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG009949/2020  252747,905  29.05.2022 10:05:00  1366.205  31(51)  51,495(37,89)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG009949/2021  252747,905  29.05.2022 10:05:03  1365.836  33(53)  54,817(39,376)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG020081/2021  252747,905  29.05.2022 10:12:53  1310.369  70(120)  116,279(89,153)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG06738/2018  252747,905  29.05.2022 10:17:14  1281.469  110(189)  182,724(140,416)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Новоселец (29.05.2022)  BG009906/2021  252747,905  29.05.2022 10:19:32  1266.697  129(219)  214,286(162,704)  14(30)  602(1346)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009945/2021  324157,736  05.06.2022 10:48:31  1185.147  11(13)  16,2(12,026)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG69015/2019  324157,736  05.06.2022 10:50:27  1176.830  19(22)  27,982(20,352)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009921/2020  324157,736  05.06.2022 10:52:41  1167.366  30(36)  44,183(33,302)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG16769/2017  324157,736  05.06.2022 10:55:36  1155.231  37(49)  54,492(45,328)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009944/2021  324157,736  05.06.2022 11:10:43  1096.176  136(194)  200,295(179,463)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Житосвят (05.06.2022)  BG009934/2021  324157,736  05.06.2022 11:10:46  1095.990  139(197)  204,713(182,239)  20(32)  679(1081)  Клубно(В група) 
Бургас (19.06.2022)  BG69015/2019  358582,494  19.06.2022 10:34:36  1305.836  22(35)  65,868(63,521)  14(25)  334(551)  Клубно(В група) 
Бяла (19.06.2022)  BG009994/2020  396916,305  19.06.2022 11:15:34  1257.788  21(71)  116,022(77,766)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бургас (19.06.2022)  BG009945/2021  358582,494  19.06.2022 10:36:30  1296.863  31(47)  92,814(85,299)  14(25)  334(551)  Клубно(В група) 
Бургас (19.06.2022)  BG009934/2021  358582,494  19.06.2022 10:36:50  1295.303  32(48)  95,808(87,114)  14(25)  334(551)  Клубно(В група) 
Бяла (19.06.2022)  BG16769/2017  396916,305  19.06.2022 11:16:20  1254.742  24(81)  132,597(88,719)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Бургас (19.06.2022)  BG009949/2021  358582,494  19.06.2022 10:38:33  1287.318  39(60)  116,766(108,893)  14(25)  334(551)  Клубно(В група) 
Бяла (19.06.2022)  BG009936/2020  396916,305  19.06.2022 11:21:29  1234.642  40(131)  220,994(143,483)  9(47)  181(913)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG009994/2020  462888,737  26.06.2022 12:32:15  1096.243  4(53)  38,835(80,547)  10(47)  103(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG72020/2018  462888,737  26.06.2022 12:34:32  1090.348  6(60)  58,252(91,185)  10(47)  103(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG16769/2017  462888,737  26.06.2022 12:38:01  1081.473  7(66)  67,961(100,304)  10(47)  103(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG009936/2020  462888,737  26.06.2022 12:51:36  1048.208  15(112)  145,631(170,213)  10(47)  103(658)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009945/2021  384196,898  26.06.2022 11:17:53  1175.335  68(85)  195,402(97,814)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG009979/2020  384196,898  26.06.2022 11:24:40  1151.438  114(150)  327,586(172,612)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG69015/2019  384196,898  26.06.2022 11:26:00  1146.856  120(159)  344,828(182,969)  14(43)  348(869)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009933/2020  389648,242  03.07.2022 11:14:05  1240.590  41(56)  109,92(57,554)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009930/2021  389648,242  03.07.2022 11:14:12  1240.128  43(58)  115,282(59,609)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009921/2020  389648,242  03.07.2022 11:15:33  1234.823  50(66)  134,048(67,831)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009949/2021  389648,242  03.07.2022 11:22:15  1209.149  73(110)  195,71(113,052)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG72020/2018  389648,242  03.07.2022 11:23:58  1202.741  85(127)  227,882(130,524)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG009944/2021  389648,242  03.07.2022 11:26:24  1193.775  99(147)  265,416(151,079)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Китен (03.07.2022)  BG16769/2017  389648,242  03.07.2022 11:27:36  1189.402  111(166)  297,587(170,606)  16(53)  373(973)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG06738/2018  541289,571  10.07.2022 13:55:10  1104.296  11(54)  79,71(101,887)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG009991/2021  541289,571  10.07.2022 14:08:08  1075.838  16(64)  115,942(120,755)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG16769/2017  541289,571  10.07.2022 14:20:19  1050.401  21(81)  152,174(152,83)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG27729/2018  541289,571  10.07.2022 14:23:21  1044.255  24(85)  173,913(160,377)  14(53)  138(530)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG009921/2020  583946,929  24.07.2022 15:50:51  971.868  1(1)  10,204(3,311)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG72020/2018  583946,929  24.07.2022 15:55:30  964.405  2(3)  20,408(9,934)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG16769/2017  583946,929  24.07.2022 18:23:08  775.357  4(8)  40,816(26,49)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG009979/2020  583946,929  25.07.2022 10:01:09  459.385  9(19)  91,837(62,914)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG009936/2020  583946,929  25.07.2022 10:11:50  455.556  10(22)  102,041(72,848)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG009905/2020  583946,929  25.07.2022 10:23:21  451.500  12(25)  122,449(82,781)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG009991/2021  583946,929  25.07.2022 10:28:50  449.594  13(27)  132,653(89,404)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG68072/2018  583946,929  25.07.2022 11:00:05  439.030  14(30)  142,857(99,338)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG62379/2021  583946,929  25.07.2022 12:30:54  410.970  18(47)  183,673(155,629)  10(34)  98(302)  Клубно(Национално) 
Ахтопол (24.07.2022)  BG009910/2021  406447,273  24.07.2022 11:36:32  1225.963  11(12)  72,368(32,967)  10(30)  152(364)  Клубно(В група) 
Тулча 2 RO (07.08.2022)  BG009936/2020  541544,424  07.08.2022 13:26:35  1240.416  1(3)  18,182(15,152)  6(23)  55(198)  Клубно(В група) 
Тулча 2 RO (07.08.2022)  BG16769/2017  541544,424  07.08.2022 13:54:45  1165.238  6(12)  109,091(60,606)  6(23)  55(198)  Клубно(В група) 
Тулча 2 RO (07.08.2022)  BG009921/2020  541544,424  07.08.2022 14:11:56  1123.692  11(22)  200(111,111)  6(23)  55(198)  Клубно(В група) 
Тулча 2 RO (07.08.2022)  BG009979/2020  541544,424  07.08.2022 14:54:30  1032.497  12(30)  218,182(151,515)  6(23)  55(198)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69015/2019  Женски  28  341,116  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69015/2019  Женски  15  621,54  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69015/2019  Женски  35  356,897  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69015/2019  Женски  13  623,834  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69015/2019  Женски  46  356,897  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69015/2019  Женски  25  623,834  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16769/2017  Мъжки  200,385  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009921/2020  Мъжки  215,555  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009936/2020  Мъжки  16  377,114  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16769/2017  Мъжки  402,468  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69015/2019  Женски  18  699,702  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009921/2020  Мъжки  16  804,978  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009921/2020  Мъжки  19  220,583  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16769/2017  Мъжки  20  221,231  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009936/2020  Мъжки  47  395,293  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16769/2017  Мъжки  13  468,562  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69015/2019  Женски  30  701,996  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16769/2017  Мъжки  30  200,473  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009921/2020  Мъжки  33  220,583  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009936/2020  Мъжки  64  370,711  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16769/2017  Мъжки  15  402,556  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69015/2019  Женски  44  701,996  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009921/2020  Мъжки  41  810,006  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG16769/2017  Мъжки  305,449  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16769/2017  Мъжки  601,411  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG69015/2019  Женски  785,295  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16769/2017  Мъжки  15  337,792  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG16769/2017  Мъжки  705,337  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG69015/2019  Женски  15  785,295  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG16769/2017  Мъжки  24  305,449  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16769/2017  Мъжки  14  601,411  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG69015/2019  Женски  28  785,295  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG16769/2017  Мъжки  441,278  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG16769/2017  Мъжки  475,527  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория H - многогодишни гълъби  BG16769/2017  Мъжки  14  441,366  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      822,382  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      33  822,382  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      976,882  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      22  976,882  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      998,087  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      33  998,087  2022  Многогодишни  Една година  Национално