БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "БРАТЯ ЯНСЕН" - ПЕРНИК

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Средногорие
Гълъбовъди Асен Николов
Ширина/Дължина 42:42:17.10/24:04:54.70

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Гурково (17.05.2020)  BG48912/2019  142828,336  17.05.2020 08:52:01  1275.059  2(0)  6,061(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48733/2019  142828,336  17.05.2020 08:52:05  1274.309  4(0)  12,121(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48736/2019  142828,336  17.05.2020 08:52:22  1271.088  5(0)  15,152(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48722/2019  142828,336  17.05.2020 08:52:23  1270.907  6(0)  18,182(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48607/2019  142828,336  17.05.2020 08:54:11  1250.872  22(0)  66,667(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48749/2019  142828,336  17.05.2020 08:54:15  1250.139  23(0)  69,697(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48735/2019  142828,336  17.05.2020 08:56:03  1230.748  30(0)  90,909(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48750/2019  142828,336  17.05.2020 08:58:56  1200.914  49(0)  148,485(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48730/2019  142828,336  17.05.2020 09:08:32  1111.219  61(0)  184,848(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48610/2019  142828,336  17.05.2020 09:23:56  992.325  64(0)  193,939(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48919/2019  142828,336  17.05.2020 09:24:00  991.863  65(0)  196,97(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково (17.05.2020)  BG48729/2019  142828,336  17.05.2020 09:24:09  990.831  66(0)  200(0)  8(8)  330(330)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48913/2019  143972,827  24.05.2020 08:49:32  1314.424  5(0)  22,727(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48902/2019  143972,827  24.05.2020 08:49:36  1313.621  6(0)  27,273(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48912/2019  143972,827  24.05.2020 08:49:36  1313.621  7(0)  31,818(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48731/2019  143972,827  24.05.2020 08:49:43  1312.220  8(0)  36,364(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48735/2019  143972,827  24.05.2020 08:49:44  1312.029  9(0)  40,909(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48750/2019  143972,827  24.05.2020 08:49:51  1310.631  10(0)  45,455(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48730/2019  143972,827  24.05.2020 08:51:27  1291.815  15(0)  68,182(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG58825/2019  143972,827  24.05.2020 08:51:29  1291.433  17(0)  77,273(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48914/2019  143972,827  24.05.2020 08:51:32  1290.854  19(0)  86,364(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48610/2019  143972,827  24.05.2020 08:51:34  1290.461  20(0)  90,909(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48908/2019  143972,827  24.05.2020 08:51:35  1290.276  21(0)  95,455(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48722/2019  143972,827  24.05.2020 08:52:21  1281.467  30(0)  136,364(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48740/2019  143972,827  24.05.2020 08:52:22  1281.273  31(0)  140,909(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48612/2019  143972,827  24.05.2020 08:52:25  1280.703  32(0)  145,455(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48605/2019  143972,827  24.05.2020 08:52:28  1280.134  34(0)  154,545(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48919/2019  143972,827  24.05.2020 08:52:33  1279.190  35(0)  159,091(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Гурково 2 (24.05.2020)  BG48733/2019  143972,827  24.05.2020 08:52:49  1276.163  37(0)  168,182(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48908/2019  187939,92  31.05.2020 08:58:08  1268.724  1(0)  4,545(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48902/2019  187939,92  31.05.2020 08:58:12  1268.151  2(0)  9,091(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48722/2019  187939,92  31.05.2020 08:58:14  1267.868  3(0)  13,636(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48730/2019  187939,92  31.05.2020 08:58:15  1267.723  4(0)  18,182(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48750/2019  187939,92  31.05.2020 08:58:18  1267.295  5(0)  22,727(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48612/2019  187939,92  31.05.2020 08:58:22  1266.723  6(0)  27,273(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48731/2019  187939,92  31.05.2020 08:58:28  1265.870  7(0)  31,818(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48610/2019  187939,92  31.05.2020 08:59:36  1256.283  13(0)  59,091(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48912/2019  187939,92  31.05.2020 08:59:43  1255.301  14(0)  63,636(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48913/2019  187939,92  31.05.2020 09:00:43  1246.972  18(0)  81,818(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48917/2019  187939,92  31.05.2020 09:04:19  1217.882  25(0)  113,636(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48756/2019  187939,92  31.05.2020 09:04:23  1217.361  26(0)  118,182(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48740/2019  187939,92  31.05.2020 09:04:44  1214.608  27(0)  122,727(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48758/2019  187939,92  31.05.2020 09:04:45  1214.474  28(0)  127,273(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48605/2019  187939,92  31.05.2020 09:04:51  1213.690  33(0)  150(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48729/2019  187939,92  31.05.2020 09:04:56  1213.040  34(0)  154,545(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48919/2019  187939,92  31.05.2020 09:05:00  1212.516  35(0)  159,091(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (31.05.2020)  BG48749/2019  187939,92  31.05.2020 09:05:04  1211.992  37(0)  168,182(0)  8(8)  220(220)  Клубно(Клубно) 
Айтос (07.06.2020)  BG48908/2019  258877,245  07.06.2020 09:32:41  1217.198  1(0)  5,263(0)  8(8)  190(190)  Клубно(Клубно) 
Айтос (07.06.2020)  BG48733/2019  258877,245  07.06.2020 09:32:49  1216.431  2(0)  10,526(0)  8(8)  190(190)  Клубно(Клубно) 
Айтос (07.06.2020)  BG48749/2019  258877,245  07.06.2020 09:41:18  1169.802  18(0)  94,737(0)  8(8)  190(190)  Клубно(Клубно) 
Айтос (07.06.2020)  BG48902/2019  258877,245  07.06.2020 09:46:00  1145.475  22(0)  115,789(0)  8(8)  190(190)  Клубно(Клубно) 
Айтос (07.06.2020)  BG48610/2019  258877,245  07.06.2020 09:47:47  1136.508  29(0)  152,632(0)  8(8)  190(190)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48610/2019  148885,359  20.06.2020 09:16:10  1228.762  1(0)  7,407(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48733/2019  148885,359  20.06.2020 09:16:10  1228.762  2(0)  14,815(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48912/2019  148885,359  20.06.2020 09:16:13  1228.255  3(0)  22,222(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48902/2019  148885,359  20.06.2020 09:16:16  1227.748  4(0)  29,63(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48612/2019  148885,359  20.06.2020 09:16:16  1227.748  5(0)  37,037(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48908/2019  148885,359  20.06.2020 09:16:24  1226.403  6(0)  44,444(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48913/2019  148885,359  20.06.2020 09:18:33  1205.062  7(0)  51,852(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48722/2019  148885,359  20.06.2020 09:21:11  1179.916  11(0)  81,481(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48919/2019  148885,359  20.06.2020 09:21:11  1179.916  12(0)  88,889(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48758/2019  148885,359  20.06.2020 09:21:12  1179.757  13(0)  96,296(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48749/2019  148885,359  20.06.2020 09:21:12  1179.757  14(0)  103,704(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48731/2019  148885,359  20.06.2020 09:21:15  1179.290  15(0)  111,111(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48914/2019  148885,359  20.06.2020 09:21:17  1178.982  16(0)  118,519(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Гурково3 (20.06.2020)  BG48756/2019  148885,359  20.06.2020 09:22:05  1171.560  25(0)  185,185(0)  6(6)  135(135)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48722/2019  310643,692  28.06.2020 10:07:37  1182.877  1(0)  7,692(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48913/2019  310643,692  28.06.2020 10:07:38  1182.805  2(0)  15,385(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48736/2019  310643,692  28.06.2020 10:07:39  1182.729  3(0)  23,077(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48908/2019  310643,692  28.06.2020 10:07:40  1182.652  4(0)  30,769(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48610/2019  310643,692  28.06.2020 10:07:40  1182.652  5(0)  38,462(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48919/2019  310643,692  28.06.2020 10:07:41  1182.580  6(0)  46,154(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48733/2019  310643,692  28.06.2020 10:07:42  1182.504  7(0)  53,846(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48758/2019  310643,692  28.06.2020 10:07:44  1182.355  8(0)  61,538(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48756/2019  310643,692  28.06.2020 10:14:05  1154.453  10(0)  76,923(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48914/2019  310643,692  28.06.2020 10:14:07  1154.307  11(0)  84,615(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48912/2019  310643,692  28.06.2020 10:25:08  1108.915  24(0)  184,615(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бяла-Варна (28.06.2020)  BG48607/2019  310643,692  28.06.2020 10:25:19  1108.187  25(0)  192,308(0)  8(8)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Бургас (06.07.2020)  BG48735/2019  274865,863  06.07.2020 09:43:37  1229.181  4(0)  49,383(0)  6(6)  81(81)  Клубно(Клубно) 
Бургас (06.07.2020)  BG48902/2019  274865,863  06.07.2020 09:48:47  1201.426  6(0)  74,074(0)  6(6)  81(81)  Клубно(Клубно) 
Бургас (06.07.2020)  BG48722/2019  274865,863  06.07.2020 09:49:39  1196.890  8(0)  98,765(0)  6(6)  81(81)  Клубно(Клубно) 
Созопол 2020 (12.07.2020)  BG48902/2019  299483,188  12.07.2020 10:15:53  1193.717  1(1)  20(20)  4(4)  50(50)  Клубно(В група) 
Созопол 2020 (12.07.2020)  BG48733/2019  299483,188  12.07.2020 10:16:01  1193.079  2(2)  40(40)  4(4)  50(50)  Клубно(В група) 
Созопол 2020 (12.07.2020)  BG48913/2019  299483,188  12.07.2020 10:16:02  1193.003  3(3)  60(60)  4(4)  50(50)  Клубно(В група) 
Созопол 2020 (12.07.2020)  BG48722/2019  299483,188  12.07.2020 10:16:05  1192.766  4(4)  80(80)  4(4)  50(50)  Клубно(В група) 
Созопол 2020 (12.07.2020)  BG48919/2019  299483,188  12.07.2020 10:19:57  1174.674  6(6)  120(120)  4(4)  50(50)  Клубно(В група) 
Созопол 2020 (12.07.2020)  BG48914/2019  299483,188  12.07.2020 10:20:59  1169.934  8(8)  160(160)  4(4)  50(50)  Клубно(В група) 
Созопол 2020 (12.07.2020)  BG48908/2019  299483,188  12.07.2020 10:23:03  1160.563  10(10)  200(200)  4(4)  50(50)  Клубно(В група) 
КИТЕН (19.07.2020)  BG48610/2019  308878,127  19.07.2020 10:31:07  1230.017  3(0)  73,171(0)  4(4)  41(41)  Клубно(Клубно) 
КИТЕН (19.07.2020)  BG48912/2019  308878,127  19.07.2020 10:33:59  1216.137  4(0)  97,561(0)  4(4)  41(41)  Клубно(Клубно) 
КИТЕН (19.07.2020)  BG48735/2019  308878,127  19.07.2020 10:34:15  1214.860  5(0)  121,951(0)  4(4)  41(41)  Клубно(Клубно) 
КИТЕН (19.07.2020)  BG48749/2019  308878,127  19.07.2020 10:34:17  1214.702  6(0)  146,341(0)  4(4)  41(41)  Клубно(Клубно) 
КИТЕН (19.07.2020)  BG48908/2019  308878,127  19.07.2020 10:35:07  1210.731  8(0)  195,122(0)  4(4)  41(41)  Клубно(Клубно) 
КИТЕН (19.07.2020)  BG48722/2019  308878,127  19.07.2020 10:35:11  1210.418  9(0)  219,512(0)  4(4)  41(41)  Клубно(Клубно) 
Приморско (02.08.2020)  BG48913/2019  304574,31  02.08.2020 10:32:51  1214.169  1(4)  34,483(34,783)  3(8)  29(115)  Клубно(Национално) 
Приморско (02.08.2020)  BG48908/2019  304574,31  02.08.2020 10:32:58  1213.603  2(5)  68,966(43,478)  3(8)  29(115)  Клубно(Национално) 
Приморско (02.08.2020)  BG48902/2019  304574,31  02.08.2020 10:38:32  1187.271  3(8)  103,448(69,565)  3(8)  29(115)  Клубно(Национално) 
Приморско (02.08.2020)  BG48735/2019  304574,31  02.08.2020 10:38:48  1186.037  4(9)  137,931(78,261)  3(8)  29(115)  Клубно(Национално) 
Приморско (02.08.2020)  BG48912/2019  304574,31  02.08.2020 10:39:43  1181.817  5(10)  172,414(86,957)  3(8)  29(115)  Клубно(Национално) 
Приморско (02.08.2020)  BG48756/2019  304574,31  02.08.2020 10:39:48  1181.436  6(11)  206,897(95,652)  3(8)  29(115)  Клубно(Национално) 
Приморско (02.08.2020)  BG48749/2019  304574,31  02.08.2020 10:40:29  1178.315  9(17)  310,345(147,826)  3(8)  29(115)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48908/2019  Мъжки  128,499  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48733/2019  Женски  131,308  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48902/2019  Женски  155,559  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48913/2019  Мъжки  184,447  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48722/2019  Женски  200,991  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48912/2019  Мъжки  210,694  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48610/2019  Мъжки  269,04  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48735/2019  Женски  381,413  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48749/2019  Мъжки  562,305  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48919/2019  Женски  573,225  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48908/2019  Мъжки  128,499  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48733/2019  Женски  13  131,308  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48902/2019  Женски  16  155,559  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48913/2019  Мъжки  184,447  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48722/2019  Женски  23  200,991  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48912/2019  Мъжки  10  210,694  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48610/2019  Мъжки  15  269,04  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48735/2019  Женски  52  381,413  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48749/2019  Мъжки  57  562,305  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG48919/2019  Женски  89  573,225  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48908/2019  Мъжки  128,499  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48733/2019  Женски  131,308  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48902/2019  Женски  155,559  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48913/2019  Мъжки  184,447  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48722/2019  Женски  200,991  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48912/2019  Мъжки  210,694  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48610/2019  Мъжки  269,04  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48735/2019  Женски  381,413  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48749/2019  Мъжки  562,305  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48919/2019  Женски  573,225  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48908/2019  Мъжки  128,499  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48733/2019  Женски  14  131,308  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48902/2019  Женски  17  155,559  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48913/2019  Мъжки  11  184,447  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48722/2019  Женски  28  200,991  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48912/2019  Мъжки  15  210,694  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48610/2019  Мъжки  19  269,04  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48735/2019  Женски  65  381,413  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48749/2019  Мъжки  75  562,305  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG48919/2019  Женски  105  573,225  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      366,149  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      11  366,149  2020  Многогодишни  Една година  Национално