БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "БРАТЯ ЯНСЕН" - ПЕРНИК

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Николай Ноев
Ширина/Дължина 43:15:11.50/27:46:23.20

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Попово (17.05.2020)  BG13047/2019  121799,508  17.05.2020 08:22:56  1078.511  78(0)  48,148(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  GB47666/2019  121799,508  17.05.2020 08:28:07  1031.177  139(0)  85,802(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG13077/2019  121799,508  17.05.2020 08:29:27  1019.669  156(0)  96,296(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG13032/2019  121799,508  17.05.2020 08:30:53  1007.582  188(0)  116,049(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG18925/2018  121799,508  17.05.2020 08:31:22  1003.564  194(0)  119,753(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG13038/2019  121799,508  17.05.2020 08:31:23  1003.431  195(0)  120,37(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG13033/2019  121799,508  17.05.2020 08:31:24  1003.291  197(0)  121,605(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG18922/2018  121799,508  17.05.2020 08:31:26  1003.018  198(0)  122,222(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  TH100819/2018  121799,508  17.05.2020 08:35:33  970.128  271(0)  167,284(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11435/2019  121799,508  17.05.2020 08:36:17  964.496  284(0)  175,309(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG13004/2019  121799,508  17.05.2020 08:37:31  955.163  302(0)  186,42(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13073/2019  149593  24.05.2020 09:56:30  1284.060  88(0)  53,724(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69724/2018  149593  24.05.2020 09:57:07  1277.295  103(0)  62,882(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13075/2019  149593  24.05.2020 09:57:44  1270.612  119(0)  72,65(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  GB47666/2019  149593  24.05.2020 09:57:49  1269.706  121(0)  73,871(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13046/2019  149593  24.05.2020 09:57:50  1269.534  122(0)  74,481(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG18922/2018  149593  24.05.2020 09:59:56  1247.305  192(0)  117,216(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11435/2019  149593  24.05.2020 10:00:02  1246.266  194(0)  118,437(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG15337/2019  149593  24.05.2020 10:00:15  1244.017  216(0)  131,868(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13042/2019  149593  24.05.2020 10:00:35  1240.581  233(0)  142,247(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13018/2019  149593  24.05.2020 10:01:48  1228.186  286(0)  174,603(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG76471/2018  149593  24.05.2020 10:02:00  1226.172  296(0)  180,708(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13017/2019  149593  24.05.2020 10:02:04  1225.499  300(0)  183,15(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13047/2019  149593  24.05.2020 10:02:23  1222.335  314(0)  191,697(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG18925/2018  149593  24.05.2020 10:02:24  1222.165  316(0)  192,918(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG13027/2019  249082,098  31.05.2020 10:27:58  1683.362  75(0)  48,892(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11435/2019  249082,098  31.05.2020 10:28:15  1680.149  85(0)  55,411(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG13032/2019  249082,098  31.05.2020 10:28:30  1677.321  89(0)  58,018(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  TH100820/2018  249082,098  31.05.2020 10:28:32  1676.948  92(0)  59,974(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG13073/2019  249082,098  31.05.2020 10:28:59  1671.883  102(0)  66,493(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69722/2018  249082,098  31.05.2020 10:29:06  1670.571  108(0)  70,404(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  GB47700/2019  249082,098  31.05.2020 10:29:46  1663.131  138(0)  89,961(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG39707/2018  249082,098  31.05.2020 10:29:53  1661.844  144(0)  93,872(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG46176/2019  249082,098  31.05.2020 10:29:59  1660.736  151(0)  98,435(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG18925/2018  249082,098  31.05.2020 10:30:30  1655.031  181(0)  117,992(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG13046/2019  249082,098  31.05.2020 10:31:00  1649.550  202(0)  131,682(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG15337/2019  249082,098  31.05.2020 10:31:43  1641.755  247(0)  161,017(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69726/2018  249082,098  31.05.2020 10:31:46  1641.214  253(0)  164,928(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG13052/2019  249082,098  31.05.2020 10:31:53  1639.960  260(0)  169,492(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  RO1001917/2018  336474,386  07.06.2020 07:40:27  1199.766  15(0)  9,772(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13028/2019  336474,386  07.06.2020 07:44:52  1181.163  27(0)  17,59(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13047/2019  336474,386  07.06.2020 07:46:38  1173.886  42(0)  27,362(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  GB47666/2019  336474,386  07.06.2020 07:47:52  1168.854  55(0)  35,831(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13033/2019  336474,386  07.06.2020 07:52:09  1151.718  75(0)  48,86(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG46176/2019  336474,386  07.06.2020 07:55:09  1140.011  102(0)  66,45(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13004/2019  336474,386  07.06.2020 07:55:22  1139.174  106(0)  69,055(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG15485/2019  336474,386  07.06.2020 07:55:36  1138.276  110(0)  71,661(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13018/2019  336474,386  07.06.2020 07:57:00  1132.910  120(0)  78,176(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG69724/2018  336474,386  07.06.2020 08:00:13  1120.771  158(0)  102,932(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13024/2019  336474,386  07.06.2020 08:00:26  1119.965  162(0)  105,537(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13055/2019  336474,386  07.06.2020 08:00:56  1118.104  165(0)  107,492(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13017/2019  336474,386  07.06.2020 08:03:34  1108.402  201(0)  130,945(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13038/2019  336474,386  07.06.2020 08:04:08  1106.340  209(0)  136,156(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG13020/2019  336474,386  07.06.2020 08:04:35  1104.705  214(0)  139,414(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG15338/2019  336474,386  07.06.2020 08:10:13  1084.642  284(0)  185,016(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13050/2019  369383,546  14.06.2020 09:30:59  1671.547  57(63)  42,506(28,302)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13046/2019  369383,546  14.06.2020 09:31:29  1667.774  67(73)  49,963(32,794)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13065/2019  369383,546  14.06.2020 09:31:43  1666.014  75(81)  55,928(36,388)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13073/2019  369383,546  14.06.2020 09:31:49  1665.263  76(82)  56,674(36,837)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG15485/2019  369383,546  14.06.2020 09:32:13  1662.265  86(93)  64,131(41,779)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG18794/2018  369383,546  14.06.2020 09:35:59  1634.563  185(212)  137,957(95,238)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13047/2019  369383,546  14.06.2020 09:36:42  1629.394  198(228)  147,651(102,426)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13018/2019  369383,546  14.06.2020 09:37:02  1627.004  211(242)  157,345(108,715)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13019/2019  369383,546  14.06.2020 09:39:14  1611.389  263(299)  196,122(134,322)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13004/2019  369383,546  14.06.2020 09:40:22  1603.457  286(324)  213,274(145,553)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13017/2019  369383,546  14.06.2020 09:40:56  1599.527  298(337)  222,222(151,393)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG15338/2019  369383,546  14.06.2020 09:41:07  1598.253  300(341)  223,714(153,19)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13077/2019  369383,546  14.06.2020 09:42:31  1588.630  309(355)  230,425(159,479)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13033/2019  369383,546  14.06.2020 09:42:39  1587.722  312(361)  232,662(162,174)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11435/2019  369383,546  14.06.2020 09:43:13  1583.862  320(374)  238,628(168,014)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13079/2019  369383,546  14.06.2020 09:43:17  1583.414  321(375)  239,374(168,464)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13078/2019  369383,546  14.06.2020 09:45:15  1570.174  357(426)  266,219(191,375)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG13075/2019  369383,546  14.06.2020 09:46:22  1562.754  370(443)  275,913(199,012)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG18772/2018  369383,546  14.06.2020 09:46:22  1562.748  371(444)  276,659(199,461)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Бакъу (21.06.2020)  BG13032/2019  342327,212  21.06.2020 13:02:06  783.178  115(0)  78,875(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG13012/2019  342327,212  21.06.2020 13:33:07  731.286  199(0)  136,488(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  GB47671/2019  342327,212  21.06.2020 13:37:50  723.992  209(0)  143,347(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG13041/2019  342327,212  21.06.2020 13:57:56  694.470  260(0)  178,326(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG18771/2018  342327,212  21.06.2020 14:16:54  668.738  288(0)  197,531(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG18925/2018  384339,318  28.06.2020 11:04:22  1149.453  10(13)  11,919(8,07)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  RO1001917/2018  384339,318  28.06.2020 11:04:52  1147.737  11(15)  13,111(9,311)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG13047/2019  384339,318  28.06.2020 11:16:33  1109.044  40(55)  47,676(34,14)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG76459/2018  384339,318  28.06.2020 11:17:41  1105.430  48(66)  57,211(40,968)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG18922/2018  384339,318  28.06.2020 11:22:55  1089.036  71(107)  84,625(66,418)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG13024/2019  384339,318  28.06.2020 11:26:36  1077.788  94(139)  112,038(86,282)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG39707/2018  384339,318  28.06.2020 11:26:56  1076.783  99(145)  117,998(90,006)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG69726/2018  384339,318  28.06.2020 11:28:57  1070.732  130(184)  154,946(114,215)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11435/2019  384339,318  28.06.2020 11:33:19  1057.862  166(236)  197,855(146,493)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  GB47671/2019  384339,318  28.06.2020 11:33:24  1057.621  167(237)  199,046(147,114)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG69722/2018  384339,318  28.06.2020 11:35:22  1051.927  182(256)  216,925(158,908)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG13033/2019  384339,318  28.06.2020 11:39:56  1038.943  215(315)  256,257(195,531)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG13078/2019  384339,318  28.06.2020 11:40:01  1038.707  217(317)  258,641(196,772)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Ботошани (05.07.2020)  BG11435/2019  511592,877  05.07.2020 10:54:50  1574.941  16(0)  40,302(0)  20(20)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Ботошани (05.07.2020)  BG13018/2019  511592,877  05.07.2020 10:58:25  1557.754  20(0)  50,378(0)  20(20)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Ботошани (05.07.2020)  BG13012/2019  511592,877  05.07.2020 11:00:46  1546.687  26(0)  65,491(0)  20(20)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Ботошани (05.07.2020)  BG13075/2019  511592,877  05.07.2020 11:10:16  1503.504  55(0)  138,539(0)  20(20)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Ботошани (05.07.2020)  BG69722/2018  511592,877  05.07.2020 11:14:15  1486.109  62(0)  156,171(0)  20(20)  397(397)  Клубно(Клубно) 
Ботошани (05.07.2020)  BG13046/2019  511592,877  05.07.2020 11:16:28  1476.599  72(0)  181,36(0)  20(20)  397(397)  Клубно(Клубно) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  BG11435/2019  559417,816  12.07.2020 12:29:32  1400.179  8(53)  32,258(58,05)  12(43)  248(913)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  BG13033/2019  559417,816  12.07.2020 12:30:20  1397.381  11(69)  44,355(75,575)  12(43)  248(913)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  BG69722/2018  559417,816  12.07.2020 12:30:32  1396.683  12(71)  48,387(77,766)  12(43)  248(913)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  BG15485/2019  559417,816  12.07.2020 12:38:30  1369.444  22(106)  88,71(116,101)  12(43)  248(913)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  RO1001917/2018  559417,816  12.07.2020 12:38:31  1369.387  23(107)  92,742(117,196)  12(43)  248(913)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  BG18778/2018  559417,816  12.07.2020 12:40:58  1361.223  33(126)  133,065(138,007)  12(43)  248(913)  Клубно(Национално) 
Хелм (13.07.2020)  BG18922/2018  922821,234  13.07.2020 15:00:34  1631.674  4(27)  5,195(19,838)  30(85)  770(1361)  Клубно(Национално) 
Русе /BG (19.07.2020)  BG18922/2018  145683,781  19.07.2020 07:41:59  1300.946  1(3)  4,31(4,323)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
Русе /BG (19.07.2020)  BG13017/2019  145683,781  19.07.2020 07:43:32  1283.184  2(9)  8,621(12,968)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
Русе /BG (19.07.2020)  BG15485/2019  145683,781  19.07.2020 07:48:21  1230.957  32(64)  137,931(92,219)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
Русе /BG (19.07.2020)  BG13018/2019  145683,781  19.07.2020 07:48:29  1229.575  33(68)  142,241(97,983)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
Русе /BG (19.07.2020)  GB47671/2019  145683,781  19.07.2020 07:48:47  1226.470  36(76)  155,172(109,51)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
Русе /BG (19.07.2020)  BG18793/2018  145683,781  19.07.2020 07:49:26  1219.795  42(86)  181,034(123,919)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
Русе /BG (19.07.2020)  BG13073/2019  145683,781  19.07.2020 07:49:28  1219.448  43(87)  185,345(125,36)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
Русе /BG (19.07.2020)  BG69726/2018  145683,781  19.07.2020 07:50:53  1205.164  54(105)  232,759(151,297)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
Русе /BG (19.07.2020)  BG13040/2019  145683,781  19.07.2020 07:52:27  1189.741  60(127)  258,621(182,997)  9(37)  232(694)  Клубно(В група) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG13046/2019  559417,816  26.07.2020 13:50:34  1164.079  14(24)  43,75(27,81)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG69724/2018  559417,816  26.07.2020 13:53:11  1157.776  19(32)  59,375(37,08)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  RO1001917/2018  559417,816  26.07.2020 13:59:58  1141.746  25(49)  78,125(56,779)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG13073/2019  559417,816  26.07.2020 14:17:42  1101.867  44(80)  137,5(92,7)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG11435/2019  559417,816  26.07.2020 14:25:54  1084.353  50(98)  156,25(113,557)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG13018/2019  559417,816  26.07.2020 14:29:27  1076.943  54(108)  168,75(125,145)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG18926/2018  559417,816  26.07.2020 14:32:16  1071.134  56(115)  175(133,256)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG13019/2019  559417,816  26.07.2020 14:56:31  1023.606  66(151)  206,25(174,971)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG18925/2018  559417,816  26.07.2020 15:11:08  996.943  75(171)  234,375(198,146)  16(45)  320(863)  Клубно(Национално) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG13073/2019  142247,605  01.08.2020 08:06:47  1168.042  1(3)  20,833(11,45)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG18922/2018  142247,605  01.08.2020 08:12:02  1119.769  2(15)  41,667(57,252)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG13018/2019  142247,605  01.08.2020 08:14:52  1095.333  4(25)  83,333(95,42)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG13079/2019  142247,605  01.08.2020 08:14:59  1094.355  5(26)  104,167(99,237)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG18778/2018  142247,605  01.08.2020 08:15:02  1093.935  6(27)  125(103,053)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG11435/2019  142247,605  01.08.2020 08:19:00  1061.549  7(38)  145,833(145,038)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG13019/2019  142247,605  01.08.2020 08:19:38  1056.558  8(42)  166,667(160,305)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG13077/2019  142247,605  01.08.2020 08:20:39  1048.637  9(50)  187,5(190,84)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Русе 2/BG (01.08.2020)  BG69724/2018  142247,605  01.08.2020 08:20:52  1046.962  10(52)  208,333(198,473)  2(14)  48(262)  Клубно(В група) 
Попово/Млади гълъби (10.08.2020)  BG000295/2020  121811,135  10.08.2020 08:06:04  1267.981  74(0)  164,811(0)  10(10)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Попово/Млади гълъби (10.08.2020)  BG000209/2020  121811,135  10.08.2020 08:06:15  1265.570  80(0)  178,174(0)  10(10)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG00214/2020  150549,814  17.08.2020 08:31:42  1237.057  31(0)  81,794(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG59100/2020  150549,814  17.08.2020 08:35:33  1199.122  50(0)  131,926(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG004046/2020  150549,814  17.08.2020 08:35:59  1195.001  52(0)  137,203(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG000212/2020  150549,814  17.08.2020 08:36:04  1194.205  53(0)  139,842(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG000231/2020  150549,814  17.08.2020 08:36:24  1191.059  54(0)  142,48(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG000210/2020  150549,814  17.08.2020 08:36:28  1190.428  55(0)  145,119(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG000299/2020  150549,814  17.08.2020 08:36:47  1187.461  60(0)  158,311(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG000293/2020  150549,814  17.08.2020 08:36:55  1186.207  69(0)  182,058(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна/Млади гълъби (17.08.2020)  BG63035/2020  150549,814  17.08.2020 08:37:03  1184.965  76(0)  200,528(0)  10(10)  379(379)  Клубно(Клубно) 
Плевен/Млади гълъби (24.08.2020)  BG000209/2020  247916,904  24.08.2020 10:11:23  1201.247  11(0)  30,812(0)  10(10)  357(357)  Клубно(Клубно) 
Плевен/Млади гълъби (24.08.2020)  BG000232/2020  247916,904  24.08.2020 10:24:52  1127.577  33(0)  92,437(0)  10(10)  357(357)  Клубно(Клубно) 
Плевен/Млади гълъби (24.08.2020)  BG000219/2020  247916,904  24.08.2020 10:25:07  1126.296  34(0)  95,238(0)  10(10)  357(357)  Клубно(Клубно) 
Девене/Млади гълъби (31.08.2020)  BG000209/2020  336475,793  31.08.2020 11:22:11  1236.212  6(0)  26,667(0)  8(8)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Девене/Млади гълъби (31.08.2020)  BG000208/2020  336475,793  31.08.2020 11:31:30  1195.296  28(0)  124,444(0)  8(8)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Девене/Млади гълъби (31.08.2020)  BG000219/2020  336475,793  31.08.2020 11:34:22  1183.245  36(0)  160(0)  8(8)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Девене/Млади гълъби (31.08.2020)  BG00214/2020  336475,793  31.08.2020 11:39:21  1162.868  38(0)  168,889(0)  8(8)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Девене/Млади гълъби (31.08.2020)  BG000232/2020  336475,793  31.08.2020 11:44:53  1141.048  42(0)  186,667(0)  8(8)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Кула (07.09.2020)  BG59095/2020  425505,17  07.09.2020 14:52:27  910.269  49(0)  192,913(0)  10(10)  254(254)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG13073/2019  Женски  293,864  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18922/2018  Мъжки  351,833  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG13047/2019  Женски  14  403,773  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG13018/2019  Мъжки  10  542,81  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11435/2019  Мъжки  12  633,393  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG13073/2019  Женски  36  293,864  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG18922/2018  Мъжки  51  351,833  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG13047/2019  Женски  59  403,773  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG13018/2019  Мъжки  53  542,81  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11435/2019  Мъжки  66  633,393  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO1001917/2018  Женски  168,604  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11435/2019  Мъжки  332,61  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13018/2019  Мъжки  362,414  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13033/2019  Женски  14  450,92  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO1001917/2018  Женски  168,604  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11435/2019  Мъжки  12  332,61  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13018/2019  Мъжки  14  362,414  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG13033/2019  Женски  53  450,92  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG11435/2019  Мъжки  505,003  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG13018/2019  Мъжки  543,73  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG11435/2019  Мъжки  505,003  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG13018/2019  Мъжки  543,73  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG000209/2020  Женски  23  235,653  2020  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG000209/2020  Женски  47  235,653  2020  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13073/2019  Женски  12  261,204  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11435/2019  Мъжки  11  359,965  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13047/2019  Женски  19  403,773  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13018/2019  Мъжки  13  418,585  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13046/2019  Женски  22  448,127  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13033/2019  Женски  25  572,525  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13073/2019  Женски  38  261,204  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11435/2019  Мъжки  36  359,965  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13047/2019  Женски  72  403,773  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13018/2019  Мъжки  48  418,585  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13046/2019  Женски  85  448,127  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13033/2019  Женски  104  572,525  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      531,075  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      14  531,075  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      722,789  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      722,789  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      747,153  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      38  747,153  2020  Многогодишни  Една година  Национално