БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Братя Янсен - Перник

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Добър Полет
Гълъбовъди Венцислав Василев
Ширина/Дължина 42:35:44.4/22:58:04.4

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (12.05.2024)  BG45385/2023  139213,74  12.05.2024 09:47:48  1291.408  42(0)  122,449(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019228/2022  139213,74  12.05.2024 09:47:49  1291.204  43(0)  125,364(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019238/2022  139213,74  12.05.2024 09:47:50  1291.012  44(0)  128,28(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG011989/2023  139213,74  12.05.2024 09:47:51  1290.809  45(0)  131,195(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019229/2022  139213,74  12.05.2024 09:47:52  1290.605  46(0)  134,111(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG45383/2023  139213,74  12.05.2024 09:47:53  1290.414  47(0)  137,026(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG45365/2023  139213,74  12.05.2024 09:47:56  1289.816  48(0)  139,942(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG45393/2023  139213,74  12.05.2024 09:47:57  1289.613  49(0)  142,857(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG45377/2023  139213,74  12.05.2024 09:47:57  1289.613  50(0)  145,773(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG45361/2023  139213,74  12.05.2024 09:48:25  1284.058  69(0)  201,166(0)  0(7)  0(343)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG45365/2023  170057,794  18.05.2024 10:03:47  1373.838  14(0)  45,161(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019228/2022  170057,794  18.05.2024 10:03:51  1373.095  15(0)  48,387(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019238/2022  170057,794  18.05.2024 10:03:51  1373.095  16(0)  51,613(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43546/2023  170057,794  18.05.2024 10:03:51  1373.095  17(0)  54,839(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43551/2023  170057,794  18.05.2024 10:06:12  1347.526  46(0)  148,387(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43541/2023  170057,794  18.05.2024 10:06:13  1347.345  47(0)  151,613(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG011902/2023  170057,794  18.05.2024 10:06:13  1347.345  48(0)  154,839(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG009252/2020  170057,794  18.05.2024 10:06:14  1347.174  49(0)  158,065(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG45398/2023  170057,794  18.05.2024 10:06:16  1346.811  50(0)  161,29(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG011994/2023  170057,794  18.05.2024 10:06:17  1346.640  51(0)  164,516(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG45389/2023  170057,794  18.05.2024 10:06:21  1345.926  54(0)  174,194(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019219/2022  170057,794  18.05.2024 10:06:25  1345.213  58(0)  187,097(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019229/2022  170057,794  18.05.2024 10:06:26  1345.043  61(0)  196,774(0)  0(6)  0(310)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG011903/2023  198013,954  26.05.2024 09:46:15  1453.313  15(0)  48,86(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG019238/2022  198013,954  26.05.2024 09:46:16  1453.132  16(0)  52,117(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG45394/2023  198013,954  26.05.2024 09:46:22  1452.067  18(0)  58,632(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG011984/2023  198013,954  26.05.2024 09:46:23  1451.896  19(0)  61,889(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG45393/2023  198013,954  26.05.2024 09:46:50  1447.121  27(0)  87,948(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG011991/2023  198013,954  26.05.2024 09:48:58  1424.899  47(0)  153,094(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG011987/2023  198013,954  26.05.2024 09:49:00  1424.561  48(0)  156,352(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG45389/2023  198013,954  26.05.2024 09:49:05  1423.711  50(0)  162,866(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG45383/2023  198013,954  26.05.2024 09:49:06  1423.537  51(0)  166,124(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG45385/2023  198013,954  26.05.2024 09:49:07  1423.363  52(0)  169,381(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG019233/2022  198013,954  26.05.2024 09:49:58  1414.719  61(0)  198,697(0)  0(6)  0(307)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43546/2023  247216,236  02.06.2024 09:45:57  1261.629  7(0)  23,49(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG45385/2023  247216,236  02.06.2024 09:45:59  1261.417  8(0)  26,846(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43540/2023  247216,236  02.06.2024 09:46:00  1261.307  9(0)  30,201(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43551/2023  247216,236  02.06.2024 09:46:02  1261.095  10(0)  33,557(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG45378/2023  247216,236  02.06.2024 09:47:41  1250.569  24(0)  80,537(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG45393/2023  247216,236  02.06.2024 09:49:05  1241.775  28(0)  93,96(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG019228/2022  247216,236  02.06.2024 09:50:54  1230.544  40(0)  134,228(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG011991/2023  247216,236  02.06.2024 09:52:15  1222.330  44(0)  147,651(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG45384/2023  247216,236  02.06.2024 09:52:21  1221.726  46(0)  154,362(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG011918/2023  247216,236  02.06.2024 09:52:23  1221.527  47(0)  157,718(0)  0(6)  0(298)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG011989/2023  295358,366  09.06.2024 09:32:57  1386.985  6(0)  22,305(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG45383/2023  295358,366  09.06.2024 09:32:58  1386.874  8(0)  29,74(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG45384/2023  295358,366  09.06.2024 09:32:59  1386.770  9(0)  33,457(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43541/2023  295358,366  09.06.2024 09:32:59  1386.770  10(0)  37,175(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG019217/2022  295358,366  09.06.2024 09:36:23  1364.980  21(0)  78,067(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43551/2023  295358,366  09.06.2024 09:36:24  1364.872  22(0)  81,784(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43546/2023  295358,366  09.06.2024 09:36:24  1364.872  23(0)  85,502(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG019238/2022  295358,366  09.06.2024 09:36:25  1364.765  24(0)  89,219(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG45398/2023  295358,366  09.06.2024 09:36:26  1364.664  25(0)  92,937(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG011903/2023  295358,366  09.06.2024 09:38:27  1352.064  48(0)  178,439(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG45361/2023  295358,366  09.06.2024 09:38:28  1351.959  50(0)  185,874(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG019229/2022  295358,366  09.06.2024 09:38:31  1351.649  52(0)  193,309(0)  0(6)  0(269)  Клубно(c) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019238/2022  Мъжки  757,08  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019238/2022  Мъжки  757,08  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1165,557  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      27  1165,557  2024  Многогодишни  Една година  Национално