БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "БРАТЯ ЯНСЕН" - ПЕРНИК

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди SG DV
Ширина/Дължина 42:35:53.27/22:57:13.98

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (30.05.2020)  BG06233/2018  140461,957  30.05.2020 09:25:02  1221.058  39(80)  44,268(54,459)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG05016/2018  140461,957  30.05.2020 09:29:48  1172.470  86(196)  97,616(133,424)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG06231/2018  140461,957  30.05.2020 09:31:49  1153.057  130(293)  147,56(199,455)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG05023/2018  140461,957  30.05.2020 09:31:50  1152.906  131(294)  148,695(200,136)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG05013/2018  140461,957  30.05.2020 09:32:48  1143.827  147(319)  166,856(217,155)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG05004/2018  140461,957  30.05.2020 09:32:58  1142.274  155(332)  175,936(226,004)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG68306/2019  140461,957  30.05.2020 09:33:35  1136.580  176(364)  199,773(247,788)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG05016/2018  199236,37  07.06.2020 09:12:18  1352.589  16(54)  20,487(39,911)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG68314/2019  199236,37  07.06.2020 09:15:36  1322.951  83(156)  106,274(115,299)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG68315/2019  199236,37  07.06.2020 09:18:38  1296.833  149(260)  190,781(192,166)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG05013/2018  199236,37  07.06.2020 09:19:00  1293.743  151(274)  193,342(202,513)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG82319/2019  246368,262  14.06.2020 10:21:44  1221.259  34(52)  44,561(40,217)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG05017/2018  246368,262  14.06.2020 10:29:53  1173.836  70(106)  91,743(81,98)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG68306/2019  246368,262  14.06.2020 10:29:58  1173.367  71(107)  93,054(82,753)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG05025/2018  246368,262  14.06.2020 10:32:26  1159.746  89(129)  116,645(99,768)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG06231/2018  246368,262  14.06.2020 10:32:26  1159.746  90(130)  117,955(100,541)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG06233/2018  246368,262  14.06.2020 10:33:16  1155.210  101(150)  132,372(116,009)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG82323/2019  246368,262  14.06.2020 10:33:30  1153.950  105(154)  137,615(119,103)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG68316/2019  246368,262  14.06.2020 10:35:42  1142.180  125(188)  163,827(145,398)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG05023/2018  246368,262  14.06.2020 10:36:04  1140.240  135(199)  176,933(153,906)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG68312/2019  246368,262  14.06.2020 10:36:04  1140.240  136(200)  178,244(154,679)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG06233/2018  302301,598  21.06.2020 10:33:03  1171.485  9(17)  12,987(10,863)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG06231/2018  302301,598  21.06.2020 10:35:27  1160.690  21(37)  30,303(23,642)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG05023/2018  302301,598  21.06.2020 10:42:02  1132.076  54(116)  77,922(74,121)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG05017/2018  302301,598  21.06.2020 10:44:39  1121.089  73(168)  105,339(107,348)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG06234/2018  302301,598  21.06.2020 10:45:12  1118.807  77(173)  111,111(110,543)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG05025/2018  302301,598  21.06.2020 10:49:21  1101.883  109(226)  157,287(144,409)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG05004/2018  302301,598  21.06.2020 10:53:49  1084.229  139(299)  200,577(191,054)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG68333/2019  330831,89  28.06.2020 10:21:03  1317.793  24(27)  39,152(19,397)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG06233/2018  330831,89  28.06.2020 10:21:23  1316.047  29(32)  47,308(22,989)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG68312/2019  330831,89  28.06.2020 10:25:05  1296.958  54(68)  88,091(48,851)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG05016/2018  330831,89  28.06.2020 10:27:33  1284.535  81(104)  132,137(74,713)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG68316/2019  330831,89  28.06.2020 10:29:57  1272.675  112(161)  182,708(115,661)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG68315/2019  330831,89  28.06.2020 10:31:01  1267.473  124(176)  202,284(126,437)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG05025/2018  330831,89  28.06.2020 10:32:56  1258.236  138(217)  225,122(155,891)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG05017/2018  330831,89  28.06.2020 10:33:44  1254.420  153(244)  249,592(175,287)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG82310/2019  330831,89  28.06.2020 10:33:45  1254.339  154(245)  251,223(176,006)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Бургас (05.07.2020)  BG06234/2018  365590,93  05.07.2020 10:53:07  1226.334  11(11)  18,581(7,73)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG05016/2018  365590,93  05.07.2020 11:00:44  1195.785  25(40)  42,23(28,11)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG68315/2019  365590,93  05.07.2020 11:03:43  1184.227  36(66)  60,811(46,381)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG68333/2019  365590,93  05.07.2020 11:07:30  1169.891  57(98)  96,284(68,869)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG06231/2018  365590,93  05.07.2020 11:15:59  1138.973  85(166)  143,581(116,655)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG68316/2019  365590,93  05.07.2020 11:20:47  1122.192  119(232)  201,014(163,036)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG68312/2019  365590,93  05.07.2020 11:23:29  1112.968  137(272)  231,419(191,145)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG68312/2019  388435,043  12.07.2020 11:28:00  1166.472  26(42)  47,273(36,301)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG06231/2018  388435,043  12.07.2020 11:32:14  1151.830  33(61)  60(52,723)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG68333/2019  388435,043  12.07.2020 11:36:43  1136.716  50(97)  90,909(83,838)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG05016/2018  388435,043  12.07.2020 11:39:51  1126.388  76(143)  138,182(123,596)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG05016/2018  396639,891  19.07.2020 11:18:14  1246.382  7(22)  14,925(20,522)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG68312/2019  396639,891  19.07.2020 11:21:15  1234.677  10(27)  21,322(25,187)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG68315/2019  396639,891  19.07.2020 11:34:21  1186.301  49(132)  104,478(123,134)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG06231/2018  396639,891  19.07.2020 11:36:00  1180.476  61(154)  130,064(143,657)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG06234/2018  396639,891  19.07.2020 11:36:14  1179.658  64(159)  136,461(148,321)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG68333/2019  396640,278  26.07.2020 11:48:16  1190.158  15(37)  52,083(67,029)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG68312/2019  396640,278  26.07.2020 11:53:49  1170.662  35(76)  121,528(137,681)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG06233/2018  396640,278  26.07.2020 11:59:44  1150.572  49(116)  170,139(210,145)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG05025/2018  395628,663  26.07.2020 12:26:28  1175.832  23(36)  113,3(78,947)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG82310/2019  395628,663  26.07.2020 12:41:54  1124.264  56(87)  275,862(190,789)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG68320/2019  395628,663  26.07.2020 12:42:50  1121.292  57(89)  280,788(195,175)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Тулча (02.08.2020)  BG05004/2018  548503,464  02.08.2020 12:32:29  1453.055  6(8)  19,737(14,085)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG06234/2018  548503,464  02.08.2020 13:24:24  1277.372  58(80)  190,789(140,845)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05016/2018  Женски  235,851  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06233/2018  Женски  18  364,268  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG68312/2019  Женски  13  382,681  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06231/2018  Женски  22  423,625  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05016/2018  Женски  13  634,308  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06231/2018  Женски  14  665,122  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05016/2018  Женски  24  235,851  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06233/2018  Женски  58  364,268  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG68312/2019  Женски  54  382,681  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06231/2018  Женски  73  423,625  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05016/2018  Женски  23  634,308  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06231/2018  Женски  24  665,122  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG68333/2019  Женски  224,187  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG68312/2019  Женски  228,002  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05016/2018  Женски  241,344  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06231/2018  Женски  10  323,084  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06234/2018  Женски  13  395,579  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06231/2018  Женски  433,518  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG68333/2019  Женски  20  224,187  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG68312/2019  Женски  21  228,002  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG05016/2018  Женски  19  241,344  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06231/2018  Женски  31  323,084  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06234/2018  Женски  48  395,579  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06231/2018  Женски  433,518  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG68312/2019  Женски  15  382,681  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG68312/2019  Женски  68  382,681  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      803,803  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      28  803,803  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1100,261  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      55  1100,261  2020  Многогодишни  Една година  Национално