БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Братя Янсен - Перник

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Спартак Игнатов
Ширина/Дължина 42:37:48.7/22:56:38.8

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Пазарджик (06.05.2024)  BG62145/2021  119313,2  06.05.2024 08:44:34  1332.111  1(0)  3,135(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG011293/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:36  1331.621  2(0)  6,27(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG011893/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:36  1331.621  3(0)  9,404(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG63357/2022  119313,2  06.05.2024 08:44:37  1331.368  4(0)  12,539(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG45314/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:38  1331.130  5(0)  15,674(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG011296/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:38  1331.130  6(0)  18,809(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG45322/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:38  1331.130  7(0)  21,944(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG43570/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:39  1330.878  8(0)  25,078(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG011894/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:41  1330.388  9(0)  28,213(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG45317/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:41  1330.388  10(0)  31,348(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG45311/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:41  1330.388  11(0)  34,483(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG43577/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:43  1329.884  13(0)  40,752(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG43567/2023  119313,2  06.05.2024 08:44:44  1329.647  14(0)  43,887(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG011891/2023  119313,2  06.05.2024 08:46:26  1304.925  62(0)  194,357(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG63318/2022  119313,2  06.05.2024 08:46:29  1304.212  63(0)  197,492(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG45308/2023  119313,2  06.05.2024 08:46:29  1304.212  64(0)  200,627(0)  0(8)  0(319)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG45308/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:32  1321.805  9(0)  29,605(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG011893/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:35  1321.229  10(0)  32,895(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG45322/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:36  1321.033  11(0)  36,184(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG63347/2022  151390,341  12.05.2024 09:34:37  1320.837  12(0)  39,474(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG45317/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:37  1320.837  13(0)  42,763(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG43567/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:37  1320.837  14(0)  46,053(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG49951/2020  151390,341  12.05.2024 09:34:42  1319.881  16(0)  52,632(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG45314/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:43  1319.685  17(0)  55,921(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG43570/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:45  1319.306  18(0)  59,211(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG45303/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:47  1318.927  19(0)  62,5(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG63322/2022  151390,341  12.05.2024 09:34:48  1318.731  20(0)  65,789(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG43563/2023  151390,341  12.05.2024 09:34:59  1316.632  21(0)  69,079(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG011288/2023  151390,341  12.05.2024 09:35:27  1311.307  33(0)  108,553(0)  0(6)  0(304)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG63347/2022  200712,819  18.05.2024 10:53:22  1399.993  21(0)  75,812(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62145/2022  200712,819  18.05.2024 10:53:25  1399.505  22(0)  79,422(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG011881/2023  200712,819  18.05.2024 10:53:26  1399.349  23(0)  83,032(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG43570/2023  200712,819  18.05.2024 10:53:27  1399.183  24(0)  86,643(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG43577/2023  200712,819  18.05.2024 10:53:29  1398.861  25(0)  90,253(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG63358/2022  200712,819  18.05.2024 10:53:29  1398.861  26(0)  93,863(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG43567/2023  200712,819  18.05.2024 10:53:30  1398.696  27(0)  97,473(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG63351/2022  200712,819  18.05.2024 10:53:30  1398.696  28(0)  101,083(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG43574/2023  200712,819  18.05.2024 10:53:34  1398.043  35(0)  126,354(0)  0(8)  0(277)  Клубно(c) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво