БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "БРАТЯ ЯНСЕН" - ПЕРНИК

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Спартак Игнатов
Ширина/Дължина 42:37:48.66/22:56:39.21

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (30.05.2020)  BG49231/2017  142355,6  30.05.2020 09:23:39  1252.579  3(10)  3,405(6,807)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69922/2019  142355,6  30.05.2020 09:23:39  1252.579  4(11)  4,54(7,488)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69991/2019  142355,6  30.05.2020 09:23:41  1252.215  5(12)  5,675(8,169)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69921/2019  142355,6  30.05.2020 09:23:41  1252.215  6(13)  6,81(8,85)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG06063/2018  142355,6  30.05.2020 09:23:42  1252.028  8(15)  9,081(10,211)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG06082/2018  142355,6  30.05.2020 09:23:42  1252.028  9(16)  10,216(10,892)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG71995/2018  142355,6  30.05.2020 09:23:43  1251.841  10(17)  11,351(11,572)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69978/2019  142355,6  30.05.2020 09:23:44  1251.665  12(19)  13,621(12,934)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69972/2019  142355,6  30.05.2020 09:23:46  1251.291  14(21)  15,891(14,295)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG24470/2015  142355,6  30.05.2020 09:25:38  1231.098  32(48)  36,322(32,675)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69986/2019  142355,6  30.05.2020 09:26:57  1217.235  41(91)  46,538(61,947)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG06033/2018  142355,6  30.05.2020 09:26:58  1217.058  42(92)  47,673(62,628)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG06040/2018  142355,6  30.05.2020 09:28:19  1203.171  49(115)  55,619(78,285)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69980/2019  142355,6  30.05.2020 09:28:22  1202.663  51(119)  57,889(81,007)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG06052/2018  142355,6  30.05.2020 09:28:26  1201.993  53(121)  60,159(82,369)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG06001/2018  142355,6  30.05.2020 09:28:26  1201.993  54(122)  61,294(83,05)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG06070/2018  142355,6  30.05.2020 09:28:29  1201.485  55(124)  62,429(84,411)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG49253/2017  142355,6  30.05.2020 09:29:37  1190.095  61(141)  69,24(95,984)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69940/2019  142355,6  30.05.2020 09:29:39  1189.767  62(142)  70,375(96,664)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69945/2019  142355,6  30.05.2020 09:30:43  1179.251  72(165)  81,725(112,321)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG49304/2017  142355,6  30.05.2020 09:31:04  1175.841  77(176)  87,401(119,809)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69911/2019  142355,6  30.05.2020 09:31:06  1175.521  78(178)  88,536(121,171)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG49234/2017  142355,6  30.05.2020 09:32:25  1162.874  104(238)  118,048(162,015)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69959/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:25  1162.874  105(239)  119,183(162,696)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69965/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:27  1162.561  106(241)  120,318(164,057)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69912/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:28  1162.400  108(243)  122,588(165,419)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69933/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:29  1162.248  109(245)  123,723(166,78)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69934/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:29  1162.248  110(246)  124,858(167,461)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69989/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:32  1161.774  112(251)  127,128(170,865)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69906/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:33  1161.612  113(252)  128,263(171,545)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69901/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:35  1161.300  114(254)  129,398(172,907)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69909/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:46  1159.559  116(266)  131,669(181,076)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69955/2019  142355,6  30.05.2020 09:32:50  1158.936  117(268)  132,804(182,437)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69925/2019  142355,6  30.05.2020 09:33:02  1157.052  118(274)  133,939(186,521)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69926/2019  142355,6  30.05.2020 09:33:34  1152.052  134(297)  152,1(202,178)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69943/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:26  1144.034  146(318)  165,721(216,474)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG49320/2017  142355,6  30.05.2020 09:34:29  1143.575  148(320)  167,991(217,835)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69920/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:30  1143.418  150(322)  170,261(219,197)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69988/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:33  1142.959  151(325)  171,396(221,239)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69956/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:35  1142.657  152(327)  172,531(222,6)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69914/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:35  1142.657  153(328)  173,666(223,281)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69908/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:37  1142.345  154(330)  174,801(224,643)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69905/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:38  1142.198  156(333)  177,072(226,685)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69942/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:51  1140.213  162(344)  183,882(234,173)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69938/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:53  1139.912  165(347)  187,287(236,215)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69903/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:54  1139.757  166(349)  188,422(237,577)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69904/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:54  1139.757  167(350)  189,557(238,257)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69958/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:56  1139.456  168(351)  190,692(238,938)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Цалапица (30.05.2020)  BG69977/2019  142355,6  30.05.2020 09:34:58  1139.146  171(354)  194,098(240,98)  14(24)  881(1469)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG71995/2018  200789,124  07.06.2020 09:12:22  1362.511  12(30)  15,365(22,173)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69938/2019  200789,124  07.06.2020 09:13:49  1349.235  18(58)  23,047(42,868)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69925/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:16  1345.168  28(72)  35,851(53,215)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69966/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:17  1345.023  29(73)  37,132(53,954)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69920/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:19  1344.717  30(74)  38,412(54,693)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69977/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:22  1344.267  31(75)  39,693(55,432)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG06033/2018  200789,124  07.06.2020 09:14:23  1344.123  32(76)  40,973(56,171)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69945/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:25  1343.817  33(77)  42,254(56,911)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69946/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:26  1343.673  34(78)  43,534(57,65)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG06082/2018  200789,124  07.06.2020 09:14:27  1343.520  35(79)  44,814(58,389)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69922/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:27  1343.520  36(80)  46,095(59,128)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69921/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:27  1343.520  37(81)  47,375(59,867)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69923/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:30  1343.071  38(85)  48,656(62,823)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69950/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:33  1342.622  39(86)  49,936(63,562)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69942/2019  200789,124  07.06.2020 09:14:34  1342.469  40(87)  51,216(64,302)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG49231/2017  200789,124  07.06.2020 09:15:06  1337.702  46(98)  58,899(72,432)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG49253/2017  200789,124  07.06.2020 09:15:19  1335.771  51(106)  65,301(78,344)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69914/2019  200789,124  07.06.2020 09:15:31  1333.996  54(111)  69,142(82,04)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69941/2019  200789,124  07.06.2020 09:15:59  1329.879  66(130)  84,507(96,083)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69906/2019  200789,124  07.06.2020 09:16:56  1321.564  85(162)  108,835(119,734)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69904/2019  200789,124  07.06.2020 09:16:58  1321.268  87(166)  111,396(122,69)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG06040/2018  200789,124  07.06.2020 09:18:09  1311.062  105(203)  134,443(150,037)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69926/2019  200789,124  07.06.2020 09:18:16  1310.061  106(205)  135,723(151,515)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69903/2019  200789,124  07.06.2020 09:18:16  1310.061  107(206)  137,004(152,254)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG06070/2018  200789,124  07.06.2020 09:18:17  1309.924  108(207)  138,284(152,993)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69909/2019  200789,124  07.06.2020 09:18:17  1309.924  109(208)  139,565(153,732)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG49304/2017  200789,124  07.06.2020 09:18:19  1309.634  111(210)  142,125(155,211)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69956/2019  200789,124  07.06.2020 09:18:19  1309.634  112(211)  143,406(155,95)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69960/2019  200789,124  07.06.2020 09:18:19  1309.634  113(212)  144,686(156,689)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69905/2019  200789,124  07.06.2020 09:18:21  1309.352  114(213)  145,967(157,428)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG49234/2017  200789,124  07.06.2020 09:18:25  1308.780  116(215)  148,528(158,906)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG69964/2019  200789,124  07.06.2020 09:18:25  1308.780  117(216)  149,808(159,645)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Чирпан (07.06.2020)  BG24470/2015  200789,124  07.06.2020 09:20:17  1293.053  153(279)  195,903(206,208)  15(26)  781(1353)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69945/2019  247591,878  14.06.2020 10:14:35  1272.423  2(2)  2,621(1,547)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69942/2019  247591,878  14.06.2020 10:14:37  1272.201  3(3)  3,932(2,32)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69960/2019  247591,878  14.06.2020 10:14:38  1272.096  4(4)  5,242(3,094)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69976/2019  247591,878  14.06.2020 10:14:38  1272.096  5(5)  6,553(3,867)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG06070/2018  247591,878  14.06.2020 10:16:15  1261.615  10(10)  13,106(7,734)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69922/2019  247591,878  14.06.2020 10:16:15  1261.615  11(11)  14,417(8,507)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69933/2019  247591,878  14.06.2020 10:16:42  1258.728  15(15)  19,659(11,601)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69946/2019  247591,878  14.06.2020 10:17:14  1255.327  20(20)  26,212(15,468)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG06052/2018  247591,878  14.06.2020 10:17:16  1255.110  21(21)  27,523(16,241)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG49234/2017  247591,878  14.06.2020 10:18:51  1245.119  26(28)  34,076(21,655)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG06063/2018  247591,878  14.06.2020 10:21:15  1230.270  27(35)  35,387(27,069)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG49231/2017  247591,878  14.06.2020 10:23:21  1217.565  36(54)  47,182(41,763)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69955/2019  247591,878  14.06.2020 10:25:40  1203.848  47(70)  61,599(54,138)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69944/2019  247591,878  14.06.2020 10:30:24  1176.767  66(100)  86,501(77,34)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69921/2019  247591,878  14.06.2020 10:30:36  1175.650  67(102)  87,811(78,886)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69966/2019  247591,878  14.06.2020 10:31:13  1172.216  72(108)  94,364(83,527)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG06033/2018  247591,878  14.06.2020 10:34:01  1156.879  92(139)  120,577(107,502)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69988/2019  247591,878  14.06.2020 10:34:10  1156.069  100(149)  131,062(115,236)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69963/2019  247591,878  14.06.2020 10:34:33  1154.005  104(153)  136,304(118,329)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69943/2019  247591,878  14.06.2020 10:35:24  1149.452  117(169)  153,342(130,704)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69908/2019  247591,878  14.06.2020 10:35:58  1146.434  119(178)  155,963(137,664)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69923/2019  247591,878  14.06.2020 10:36:10  1145.373  121(180)  158,585(139,211)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69910/2019  247591,878  14.06.2020 10:36:55  1141.413  130(193)  170,38(149,265)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69986/2019  247591,878  14.06.2020 10:37:56  1136.092  148(219)  193,971(169,374)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69920/2019  247591,878  14.06.2020 10:37:59  1135.831  151(223)  197,903(172,467)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69941/2019  247591,878  14.06.2020 10:38:03  1135.482  154(226)  201,835(174,787)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG69929/2019  247591,878  14.06.2020 10:38:07  1135.133  155(228)  203,145(176,334)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG71995/2018  247591,878  14.06.2020 10:39:46  1126.611  168(254)  220,183(196,442)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Раднево (14.06.2020)  BG71998/2018  247591,878  14.06.2020 10:39:55  1125.842  170(257)  222,805(198,763)  15(25)  763(1293)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG06033/2018  303262,707  21.06.2020 10:29:35  1191.214  2(2)  2,886(1,278)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG06070/2018  303262,707  21.06.2020 10:34:33  1168.417  13(21)  18,759(13,419)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG06052/2018  303262,707  21.06.2020 10:35:13  1165.422  17(27)  24,531(17,252)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69950/2019  303262,707  21.06.2020 10:35:58  1162.073  18(33)  25,974(21,086)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69903/2019  303262,707  21.06.2020 10:36:33  1159.483  23(40)  33,189(25,559)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69944/2019  303262,707  21.06.2020 10:36:35  1159.336  24(42)  34,632(26,837)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG06040/2018  303262,707  21.06.2020 10:39:23  1147.058  35(75)  50,505(47,923)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69989/2019  303262,707  21.06.2020 10:40:43  1141.300  41(90)  59,163(57,508)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69908/2019  303262,707  21.06.2020 10:44:03  1127.161  63(139)  90,909(88,818)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG49253/2017  303262,707  21.06.2020 10:44:12  1126.533  65(143)  93,795(91,374)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69933/2019  303262,707  21.06.2020 10:45:00  1123.195  69(156)  99,567(99,681)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69926/2019  303262,707  21.06.2020 10:45:03  1122.987  70(157)  101,01(100,319)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG06063/2018  303262,707  21.06.2020 10:45:12  1122.364  71(158)  102,453(100,958)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG71995/2018  303262,707  21.06.2020 10:45:18  1121.949  72(161)  103,896(102,875)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69964/2019  303262,707  21.06.2020 10:45:35  1120.775  74(169)  106,782(107,987)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69923/2019  303262,707  21.06.2020 10:46:27  1117.195  81(179)  116,883(114,377)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69972/2019  303262,707  21.06.2020 10:46:32  1116.854  82(181)  118,326(115,655)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69943/2019  303262,707  21.06.2020 10:46:35  1116.648  83(182)  119,769(116,294)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69921/2019  303262,707  21.06.2020 10:50:30  1100.772  112(231)  161,616(147,604)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG49304/2017  303262,707  21.06.2020 10:50:48  1099.575  115(235)  165,945(150,16)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69925/2019  303262,707  21.06.2020 10:50:58  1098.909  116(237)  167,388(151,438)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG71998/2018  303262,707  21.06.2020 10:52:58  1091.003  131(278)  189,033(177,636)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69955/2019  303262,707  21.06.2020 10:53:07  1090.414  132(279)  190,476(178,275)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69963/2019  303262,707  21.06.2020 10:54:43  1084.177  140(300)  202,02(191,693)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69929/2019  303262,707  21.06.2020 10:54:45  1084.049  141(301)  203,463(192,332)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Ямбол (21.06.2020)  BG69942/2019  303262,707  21.06.2020 10:54:50  1083.727  143(304)  206,349(194,249)  15(38)  693(1565)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69933/2019  331589,474  28.06.2020 10:21:16  1319.670  19(22)  30,995(15,805)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG49234/2017  331589,474  28.06.2020 10:21:26  1318.799  21(24)  34,258(17,241)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69960/2019  331589,474  28.06.2020 10:24:50  1301.203  44(57)  71,778(40,948)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69989/2019  331589,474  28.06.2020 10:24:51  1301.116  45(58)  73,409(41,667)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69922/2019  331589,474  28.06.2020 10:24:52  1301.029  46(59)  75,041(42,385)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69923/2019  331589,474  28.06.2020 10:25:24  1298.314  51(65)  83,197(46,695)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69938/2019  331589,474  28.06.2020 10:26:32  1292.580  63(78)  102,773(56,034)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69936/2019  331589,474  28.06.2020 10:26:34  1292.409  64(79)  104,405(56,753)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG06040/2018  331589,474  28.06.2020 10:26:36  1292.243  65(80)  106,036(57,471)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69945/2019  331589,474  28.06.2020 10:26:37  1292.157  66(81)  107,667(58,19)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69942/2019  331589,474  28.06.2020 10:26:40  1291.905  67(82)  109,299(58,908)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69903/2019  331589,474  28.06.2020 10:26:41  1291.825  68(83)  110,93(59,626)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69921/2019  331589,474  28.06.2020 10:26:42  1291.739  69(84)  112,561(60,345)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG71995/2018  331589,474  28.06.2020 10:26:44  1291.573  70(85)  114,192(61,063)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69901/2019  331589,474  28.06.2020 10:26:45  1291.488  71(86)  115,824(61,782)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG06070/2018  331589,474  28.06.2020 10:26:47  1291.322  72(87)  117,455(62,5)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG06033/2018  331589,474  28.06.2020 10:26:48  1291.236  73(88)  119,086(63,218)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69946/2019  331589,474  28.06.2020 10:26:49  1291.151  74(89)  120,718(63,937)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69926/2019  331589,474  28.06.2020 10:27:02  1290.066  75(91)  122,349(65,374)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69905/2019  331589,474  28.06.2020 10:27:05  1289.815  76(92)  123,98(66,092)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69918/2019  331589,474  28.06.2020 10:27:07  1289.644  77(93)  125,612(66,81)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69944/2019  331589,474  28.06.2020 10:28:31  1282.660  84(109)  137,031(78,305)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69941/2019  331589,474  28.06.2020 10:30:31  1272.813  111(160)  181,077(114,943)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG69972/2019  331589,474  28.06.2020 10:32:31  1263.116  133(203)  216,966(145,833)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Драганци (28.06.2020)  BG49253/2017  331589,474  28.06.2020 10:34:19  1254.514  152(243)  247,961(174,569)  14(37)  613(1392)  Клубно(В група) 
Бургас (05.07.2020)  BG69963/2019  366334,523  05.07.2020 10:53:18  1228.074  3(3)  5,068(2,108)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69945/2019  366334,523  05.07.2020 10:53:20  1227.938  4(4)  6,757(2,811)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69942/2019  366334,523  05.07.2020 10:53:21  1227.868  5(5)  8,446(3,514)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69979/2019  366334,523  05.07.2020 10:53:22  1227.798  6(6)  10,135(4,216)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69921/2019  366334,523  05.07.2020 10:53:24  1227.663  7(7)  11,824(4,919)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG06039/2018  366334,523  05.07.2020 10:53:26  1227.527  8(8)  13,514(5,622)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69972/2019  366334,523  05.07.2020 10:53:28  1227.387  9(9)  15,203(6,325)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69905/2019  366334,523  05.07.2020 10:53:42  1226.430  10(10)  16,892(7,027)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG06070/2018  366334,523  05.07.2020 10:53:52  1225.744  12(14)  20,27(9,838)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69977/2019  366334,523  05.07.2020 11:03:03  1189.205  29(52)  48,986(36,543)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69909/2019  366334,523  05.07.2020 11:06:33  1175.845  52(89)  87,838(62,544)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69941/2019  366334,523  05.07.2020 11:08:38  1168.036  62(104)  104,73(73,085)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69927/2019  366334,523  05.07.2020 11:11:31  1157.393  75(135)  126,689(94,87)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69964/2019  366334,523  05.07.2020 11:17:16  1136.742  90(175)  152,027(122,98)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69922/2019  366334,523  05.07.2020 11:17:17  1136.686  91(177)  153,716(124,385)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69933/2019  366334,523  05.07.2020 11:18:40  1131.825  102(195)  172,297(137,034)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG06033/2018  366334,523  05.07.2020 11:18:48  1131.360  104(198)  175,676(139,143)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69944/2019  366334,523  05.07.2020 11:19:30  1128.920  107(209)  180,743(146,873)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG71998/2018  366334,523  05.07.2020 11:19:31  1128.861  108(210)  182,432(147,576)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69926/2019  366334,523  05.07.2020 11:19:43  1128.166  110(212)  185,811(148,981)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG49234/2017  366334,523  05.07.2020 11:19:45  1128.051  112(214)  189,189(150,387)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Бургас (05.07.2020)  BG69908/2019  366334,523  05.07.2020 11:24:54  1110.441  145(283)  244,932(198,876)  15(44)  592(1423)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG06040/2018  389346,6  12.07.2020 11:28:36  1167.106  23(39)  41,818(33,708)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69945/2019  389346,6  12.07.2020 11:28:36  1167.106  24(40)  43,636(34,572)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69922/2019  389346,6  12.07.2020 11:28:37  1167.047  25(41)  45,455(35,436)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69918/2019  389346,6  12.07.2020 11:32:00  1155.331  28(51)  50,909(44,08)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG06033/2018  389346,6  12.07.2020 11:32:01  1155.273  29(52)  52,727(44,944)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG06039/2018  389346,6  12.07.2020 11:32:03  1155.160  31(54)  56,364(46,672)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG06082/2018  389346,6  12.07.2020 11:33:58  1148.627  34(67)  61,818(57,908)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69925/2019  389346,6  12.07.2020 11:34:10  1147.950  36(70)  65,455(60,501)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69905/2019  389346,6  12.07.2020 11:35:18  1144.128  40(76)  72,727(65,687)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69944/2019  389346,6  12.07.2020 11:35:21  1143.959  41(77)  74,545(66,551)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG49253/2017  389346,6  12.07.2020 11:38:03  1134.956  53(102)  96,364(88,159)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG06070/2018  389346,6  12.07.2020 11:39:06  1131.493  59(111)  107,273(95,938)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69964/2019  389346,6  12.07.2020 11:39:07  1131.437  60(112)  109,091(96,802)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69926/2019  389346,6  12.07.2020 11:39:11  1131.220  61(113)  110,909(97,666)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG49234/2017  389346,6  12.07.2020 11:39:26  1130.399  63(118)  114,545(101,988)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69921/2019  389346,6  12.07.2020 11:40:10  1127.995  73(135)  132,727(116,681)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69903/2019  389346,6  12.07.2020 11:40:14  1127.779  74(136)  134,545(117,545)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69972/2019  389346,6  12.07.2020 11:40:15  1127.724  75(137)  136,364(118,41)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69904/2019  389346,6  12.07.2020 11:41:07  1124.899  81(151)  147,273(130,51)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69963/2019  389346,6  12.07.2020 11:42:52  1119.240  92(170)  167,273(146,932)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69901/2019  389346,6  12.07.2020 11:42:54  1119.134  93(171)  169,091(147,796)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69927/2019  389346,6  12.07.2020 11:42:56  1119.028  94(174)  170,909(150,389)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG49231/2017  389346,6  12.07.2020 11:42:59  1118.867  95(175)  172,727(151,253)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG49304/2017  389346,6  12.07.2020 11:42:59  1118.867  96(176)  174,545(152,118)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69942/2019  389346,6  12.07.2020 11:43:12  1118.169  99(181)  180(156,439)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69965/2019  389346,6  12.07.2020 11:43:13  1118.115  100(182)  181,818(157,303)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69911/2019  389346,6  12.07.2020 11:45:28  1110.937  120(211)  218,182(182,368)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69923/2019  389346,6  12.07.2020 11:46:15  1108.460  122(219)  221,818(189,283)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Созопол (12.07.2020)  BG69909/2019  389346,6  12.07.2020 11:46:18  1108.302  124(221)  225,455(191,011)  15(36)  550(1157)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69989/2019  397691,873  19.07.2020 11:12:28  1272.748  1(10)  2,132(9,328)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69933/2019  397691,873  19.07.2020 11:21:05  1238.595  9(26)  19,19(24,254)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG06033/2018  397691,873  19.07.2020 11:23:28  1229.467  11(28)  23,454(26,119)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG06082/2018  397691,873  19.07.2020 11:23:31  1229.277  12(29)  25,586(27,052)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG71995/2018  397691,873  19.07.2020 11:23:31  1229.277  13(30)  27,719(27,985)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69979/2019  397691,873  19.07.2020 11:23:31  1229.277  14(31)  29,851(28,918)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG06040/2018  397691,873  19.07.2020 11:23:32  1229.216  15(32)  31,983(29,851)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69922/2019  397691,873  19.07.2020 11:23:33  1229.151  16(33)  34,115(30,784)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG49304/2017  397691,873  19.07.2020 11:23:34  1229.087  17(34)  36,247(31,716)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69901/2019  397691,873  19.07.2020 11:23:37  1228.897  18(35)  38,38(32,649)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69926/2019  397691,873  19.07.2020 11:23:45  1228.392  19(37)  40,512(34,515)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG49234/2017  397691,873  19.07.2020 11:23:47  1228.267  20(38)  42,644(35,448)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69938/2019  397691,873  19.07.2020 11:25:22  1222.287  24(44)  51,173(41,045)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69908/2019  397691,873  19.07.2020 11:31:11  1200.822  31(79)  66,098(73,694)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69927/2019  397691,873  19.07.2020 11:31:24  1200.036  32(81)  68,23(75,56)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69955/2019  397691,873  19.07.2020 11:32:15  1196.966  33(88)  70,362(82,09)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG49231/2017  397691,873  19.07.2020 11:32:19  1196.724  34(89)  72,495(83,022)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG49253/2017  397691,873  19.07.2020 11:33:57  1190.873  41(106)  87,42(98,881)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69943/2019  397691,873  19.07.2020 11:34:00  1190.694  42(108)  89,552(100,746)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69941/2019  397691,873  19.07.2020 11:34:14  1189.864  44(115)  93,817(107,276)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69946/2019  397691,873  19.07.2020 11:36:06  1183.255  51(139)  108,742(129,664)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69945/2019  397691,873  19.07.2020 11:36:29  1181.908  57(148)  121,535(138,06)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69921/2019  397691,873  19.07.2020 11:36:33  1181.672  58(150)  123,667(139,925)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69905/2019  397691,873  19.07.2020 11:36:34  1181.613  59(151)  125,8(140,858)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69964/2019  397691,873  19.07.2020 11:36:39  1181.321  60(152)  127,932(141,791)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69909/2019  397691,873  19.07.2020 11:37:00  1180.095  63(156)  134,328(145,522)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG06039/2018  397691,873  19.07.2020 11:38:21  1175.386  73(180)  155,65(167,91)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен (19.07.2020)  BG69904/2019  397691,873  19.07.2020 11:39:27  1171.577  83(198)  176,972(184,701)  14(36)  469(1072)  Клубно(Национално) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG69945/2019  397692,287  26.07.2020 11:47:48  1194.989  11(33)  38,194(59,783)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG69922/2019  397692,287  26.07.2020 11:47:52  1194.748  12(34)  41,667(61,594)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG69901/2019  397692,287  26.07.2020 11:49:16  1189.744  16(38)  55,556(68,841)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG06070/2018  397692,287  26.07.2020 11:49:27  1189.093  18(40)  62,5(72,464)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG49231/2017  397692,287  26.07.2020 11:49:53  1187.556  21(44)  72,917(79,71)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG69927/2019  397692,287  26.07.2020 11:52:15  1179.221  29(56)  100,694(101,449)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG69933/2019  397692,287  26.07.2020 11:58:04  1159.226  44(102)  152,778(184,783)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG69909/2019  397692,287  26.07.2020 11:58:11  1158.834  45(103)  156,25(186,594)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Китен 2 (26.07.2020)  BG69903/2019  397692,287  26.07.2020 12:02:24  1144.768  56(128)  194,444(231,884)  12(22)  288(552)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG49304/2017  395641,546  26.07.2020 12:15:19  1216.172  2(13)  9,852(28,509)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69955/2019  395641,546  26.07.2020 12:15:23  1215.926  3(14)  14,778(30,702)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69938/2019  395641,546  26.07.2020 12:15:31  1215.425  4(15)  19,704(32,895)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69943/2019  395641,546  26.07.2020 12:17:21  1208.619  5(17)  24,631(37,281)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG06063/2018  395641,546  26.07.2020 12:18:56  1202.803  6(18)  29,557(39,474)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69936/2019  395641,546  26.07.2020 12:19:07  1202.130  7(19)  34,483(41,667)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG06082/2018  395641,546  26.07.2020 12:19:43  1199.943  9(21)  44,335(46,053)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG71998/2018  395641,546  26.07.2020 12:20:09  1198.369  10(22)  49,261(48,246)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69976/2019  395641,546  26.07.2020 12:20:59  1195.353  11(24)  54,187(52,632)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69918/2019  395641,546  26.07.2020 12:21:00  1195.292  12(25)  59,113(54,825)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69908/2019  395641,546  26.07.2020 12:21:06  1194.931  13(26)  64,039(57,018)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG49234/2017  395641,546  26.07.2020 12:21:10  1194.689  14(27)  68,966(59,211)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG49253/2017  395641,546  26.07.2020 12:23:56  1184.793  19(32)  93,596(70,175)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69941/2019  395641,546  26.07.2020 12:23:59  1184.616  20(33)  98,522(72,368)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG06001/2018  395641,546  26.07.2020 12:24:02  1184.439  21(34)  103,448(74,561)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69925/2019  395641,546  26.07.2020 12:31:28  1158.652  31(50)  152,709(109,649)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69934/2019  395641,546  26.07.2020 12:36:43  1141.108  40(64)  197,044(140,351)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Варна 2020 (26.07.2020)  BG69904/2019  395641,546  26.07.2020 12:37:19  1139.137  43(68)  211,823(149,123)  11(27)  203(456)  Клубно(В група) 
Тулча (02.08.2020)  BG06040/2018  547225,434  02.08.2020 12:27:43  1468.206  1(1)  3,289(1,761)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69908/2019  547225,434  02.08.2020 12:28:15  1466.110  2(3)  6,579(5,282)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG49304/2017  547225,434  02.08.2020 12:33:36  1445.392  7(9)  23,026(15,845)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69963/2019  547225,434  02.08.2020 12:42:32  1412.074  11(14)  36,184(24,648)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69934/2019  547225,434  02.08.2020 12:54:27  1369.947  25(32)  82,237(56,338)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG06082/2018  547225,434  02.08.2020 13:04:19  1336.923  35(47)  115,132(82,746)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69926/2019  547225,434  02.08.2020 13:04:27  1336.489  36(48)  118,421(84,507)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69918/2019  547225,434  02.08.2020 13:04:37  1335.944  38(50)  125(88,028)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69925/2019  547225,434  02.08.2020 13:04:39  1335.837  39(51)  128,289(89,789)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69941/2019  547225,434  02.08.2020 13:14:57  1303.073  49(68)  161,184(119,718)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69938/2019  547225,434  02.08.2020 13:15:05  1302.660  50(70)  164,474(123,239)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 
Тулча (02.08.2020)  BG69965/2019  547225,434  02.08.2020 13:47:54  1208.270  75(106)  246,711(186,62)  14(31)  304(568)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69945/2019  Женски  119,378  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69922/2019  Женски  120,934  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06070/2018  Женски  155,92  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06033/2018  Мъжки  158,322  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06082/2018  Мъжки  182,859  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69921/2019  Женски  198,335  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71995/2018  Мъжки  218,373  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06040/2018  Женски  224,572  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49234/2017  Женски  235,543  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49231/2017  Женски  10  249,479  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69933/2019  Женски  269,886  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69942/2019  Мъжки  272,397  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69938/2019  Женски  11  327,117  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06070/2018  Женски  331,755  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49253/2017  Женски  19  380,295  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06033/2018  Мъжки  381,356  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69944/2019  Женски  14  395,906  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69972/2019  Мъжки  400,518  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69905/2019  Мъжки  410,573  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49304/2017  Женски  21  421,254  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69901/2019  Мъжки  427,181  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69926/2019  Женски  16  433,597  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69941/2019  Женски  17  438,72  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69955/2019  Мъжки  450,357  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69925/2019  Женски  20  491,378  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69908/2019  Женски  21  524,399  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69943/2019  Женски  23  526,902  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69903/2019  Женски  24  528,156  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69923/2019  Мъжки  538,222  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49231/2017  Женски  567,198  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49253/2017  Женски  583,227  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06040/2018  Женски  600,918  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69964/2019  Мъжки  11  604,304  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49234/2017  Женски  10  606,027  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69909/2019  Мъжки  13  624,356  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06039/2018  Мъжки  714,555  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69904/2019  Мъжки  16  757,558  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69945/2019  Женски  11  119,378  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69922/2019  Женски  12  120,934  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06070/2018  Женски  155,92  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06033/2018  Мъжки  158,322  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06082/2018  Мъжки  182,859  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69921/2019  Женски  21  198,335  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71995/2018  Мъжки  15  218,373  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06040/2018  Женски  19  224,572  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49234/2017  Женски  23  235,543  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49231/2017  Женски  27  249,479  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69933/2019  Женски  31  269,886  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69942/2019  Мъжки  16  272,397  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69938/2019  Женски  45  327,117  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06070/2018  Женски  331,755  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49253/2017  Женски  62  380,295  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06033/2018  Мъжки  381,356  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69944/2019  Женски  57  395,906  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69972/2019  Мъжки  31  400,518  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69905/2019  Мъжки  33  410,573  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49304/2017  Женски  71  421,254  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69901/2019  Мъжки  35  427,181  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69926/2019  Женски  64  433,597  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69941/2019  Женски  66  438,72  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69955/2019  Мъжки  38  450,357  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69925/2019  Женски  78  491,378  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69908/2019  Женски  81  524,399  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69943/2019  Женски  83  526,902  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69903/2019  Женски  84  528,156  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69923/2019  Мъжки  51  538,222  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49231/2017  Женски  12  567,198  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49253/2017  Женски  13  583,227  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06040/2018  Женски  15  600,918  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69964/2019  Мъжки  63  604,304  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG49234/2017  Женски  17  606,027  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69909/2019  Мъжки  65  624,356  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06039/2018  Мъжки  18  714,555  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69904/2019  Мъжки  71  757,558  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06040/2018  Женски  113,243  2020  Многогодишни  Една година  Клубно